Adverteren op fietsvierdaagsen.nl

Links naar fietsvierdaagsen en andere niet commerciële initiatieven rond fietsen worden gratis geplaatst. Denk hierbij ook aan musea langs de route. Ook bedrijven die kunnen aantonen dat ze een vierdaagse sponsoren worden gratis geplaatst. (let wel deze site heeft geen relatie met welke vierdaagse dan ook)

Voor andere vermeldingen vragen we een kleine bijdrage, dit om de kosten van deze site en de promotie te dekken

  • Wilt u een product of dienst toevoegen aan een bestaande pagina dan vragen wij hier een bijdrage van 30 euro per jaar per link voor.
  • Wilt u op meerdere pagina’s dezelfde link dan kost dat 5 euro per link extra.

Bedrag is steeds voor het lopende kalenderjaar ongeacht het moment van plaatsen. Wordt de link na het betreffende evenement geplaatsts dan betaald u niet meer voor het lopende jaar maar wel alvast voor het volgende. Bij artikelen zonder datum is 1 oktober richt datum.

Een eigen artikel op de website ( advertorial ) hiervoor zijn de kosten eenmalig 75 euro. Voorwaarde is dat het artikel informatief is en meerwaarde heeft voor deze website. U zorgt zelf voor de tekst, eventueel kan deze ook voor u geschreven worden tegen meerprijs.

 

Andere wensen ? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken, dat kan via het formulier of bel 06-50208430

 

Al prijzen ex-btw.