Adverteren op fietsvierdaagsen.nl

Links naar fietsvierdaagsen en andere niet commerciële initiatieven rond fietsen worden gratis geplaatst. Denk hierbij ook aan musea langs de route. Ook bedrijven die kunnen aantonen dat ze een vierdaagse sponsoren worden gratis geplaatst. (let wel deze site heeft geen relatie met welke vierdaagse dan ook)

Voor andere vermeldingen op een pagina met een evenement :

  • Wilt u een product of dienst toevoegen aan een bestaande pagina dan vragen we hier een bijdrage van 30 euro per jaar per link voor.
  • Wilt u op meerdere pagina’s dezelfde link dan kost dat 5 euro per link extra.

Bedrag is steeds voor het lopende kalenderjaar ongeacht het moment van plaatsen. Wordt de link na het betreffende evenement geplaatsts dan betaald u niet meer voor het lopende jaar, maar wel alvast voor het volgende. Bij artikelen zonder datum is 1 oktober richt datum.

Een eigen artikel op de website (advertorial) is ook mogelijk. Hiervoor zijn de kosten eenmalig 50 euro. Voorwaarde is dat het artikel informatief is en meerwaarde heeft voor deze website. De pagina wordt opgenomen in de site inclusief de (google) advertenties eromheen.

Waar mogelijk wordt de tekst voorzien van interne links. Wanneer relevant krijgt de tekst ook een vermelding in de nieuwsbrief en op de facebook pagina.

Bezoekersaantal zijn sterk seizoengebonden. Gemiddeld over een jaar zijn er  elke maand 11.500 bezoekers met 20.000 uniek bekeken pagina’s

Andere wensen? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken, dat kan via het formulier of bel 06-50208430

Al prijzen ex-btw.